top of page
People around a conference table

Ynglŷn ag Egino yn Dod i'r Amlwg

Mae Egino Emerging yn gasgliad o wirfoddolwyr o’r un anian, academyddion, entrepreneuriaid cymdeithasol a garddwyr herwfilwyr sy’n benderfynol o wneud gwahaniaeth mawr mewn cymunedau sydd wedi’u hesgeuluso.

Gan ehangu ar ethos y rhwydwaith Incredible Edible, a’i gymeradwyo gan Incredible Edible CIC, mae Egino Egino yn cysylltu tir segur â phobl sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol i greu cyfleoedd cynhwysol ar gyfer ymgysylltu cadarnhaol ag amaethyddiaeth adfywiol.

Boed yn tyfu bwyd i’w roi i fanciau bwyd, neu’n creu menter gymdeithasol vermiculture a gynlluniwyd i alluogi hunangynhaliaeth i’r rhai sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol, mae Egino Emerging yn defnyddio dull cyfannol o ymdrin â materion ecolegol a chymdeithasol a dod i atebion effeithiol.

Mae Egino Emerging wedi negodi gydag asiantaethau'r llywodraeth i drosi tir segur mewn lleoliadau diogel i'w ddefnyddio fel gerddi llysiau. 

Mae tir a fu unwaith yn fraenar bellach yn tyfu llysiau i'w rhannu.

Home Grown Vegetables in a garden
Man lookin thoughtfully into the distance

Mae Egino Emerging wedi creu gofod diogel a deniadol lle gall unigolion sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n rhoi ystyr i'w bywyd.

 

Mae'r mannau hyn yn creu cymunedau mwy diogel, mwy cysylltiedig sy'n lleihau'r effaith ar wasanaethau cymorth y llywodraeth.

Mae Egino Emerging yn cyfuno tir segur â phobl sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol i gynhyrchu bwyd ffres, wedi'i dyfu'n lleol i'w roi i fanciau bwyd a rhaglenni rhannu bwyd.

 

Gweithgarwch ystyrlon + tir wedi'i ailddefnyddio + milltiroedd bwyd is + bwyd am ddim = manteision cymunedol ehangach

Sharing a bowl of freshly picked garden tomatoes
Beautiful garden view

Mae Egino Egino yn creu cyfleoedd hunangynhaliol i bobl drwy amaethyddiaeth adfywiol.

Rydym yn cyfuno ein profiad i greu mentrau cymdeithasol hunangynhaliol, gan droi gwastraff bwyd yn gompost gwerthadwy.

Dim ond y dechrau yw hyn. Mae Egino Emerging yn ehangu ei chysylltiadau â sefydliadau ac arbenigwyr ac yn cyflwyno atebion profedig. Mae datblygu cynnyrch lleol o safon ag uniondeb amgylcheddol, ei gyfleoedd cyflogaeth cynhwysol, o fudd i bawb rydym yn gweithio gyda nhw.

 

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich meddyliau.

Ychydig o ffrindiau:

nornir logo
incredible edible logo
Compost Co-op logo
Ex-Cell Justice Solutions logo
SPSquared logo
The Urban Worm Farm logo
bottom of page